FAQ

Súťaž

Pre koho je súťaž určená?

Prečo by som sa mal/a do súťaže zapojiť?

Ako hodnotia účasť v súťaži víťazi minulých ročníkov?

Môžem sa zúčastniť ak ešte len chystám spustiť e-shop?

V akých kategóriách môžem súťažiť?

Ako a dokedy sa môžem zaregistrovať do súťaže?

Aký je timeline súťaže?

Ako sú hodnotené súžiace eshopy a kedy postúpim do finále?

Kedy sa bude konať finále a ako bude vyzerať?

Koľko bude finalistov?

Koľko bude víťazov?

Aké ceny získa víťaz súťaže?

Aké ceny získa finalista súťaže?

Čo prinesie MastersGate účastníkovi súťaže?

Summit

Čo je MastersGate?

Pre koho je MastersGate Summit určený?

Aký bude program MastersGate Digital Summit 2019?

V akom jazyku bude MastersGate Summit prebiehať?

Budú k dispozícií aj video záznamy?

MastersGate Academy

Čo sú MastersGate Academy - akceleračné workshopy?