Hlasovanie

Verejné hlasovanie za jednotlivé e-shopy skončilo. Pozrite si kto z našich súťažiacich postúpil do finále. *

*Verejné hlasovanie bola len jedna z dvoch zložiek (50%), ktoré boli brané do úvahy pri selekcii 4 finalistov v každej kategórii. Rovnako dôležitá bola aj predselekcia odbornou porotou, ktorá hodnotila rôzne časti každého e-shopu a na základe úspešnosti v jednotlivých bodoch (napr. customer service, social media, UX, etc.) boli prideľované body. Z obidvoch zložiek bol vytvorený priemer a 4 TOP e-shopy v každej kategórii postúpili do veľkého finále (MastersGate Ecommerce Summit), ktoré sa konalo 7.4. v Bratislave. 

{{ category.name }}