Prečo vznikol MastersGate?

"Podnikanie v podobe prevádzkovania e-shopu je práca s celospoločenským dosahom, ktorá si zaslúži pozornosť a uznanie verejnosti. Chceme, aby sa e-shopy výrazne posunuli vpred a ukázali, aký úspech sa dá v oblasti e-commerce dosiahnuť. Našou víziou je motivovať podnikateľov, aby sa nebáli expandovať do zahraničia a šírili dobré nápady i povedomie o svojej krajine."
Garant projektu:

Garanti projektu

Generálny partner

Generálny mediálny partner

Mediálni partneri