Súťaž

MastersGate je slovensko-česká unikátna súťaž, ktorá sa zameriava na malé aj veľké e-shopy, ktoré sa vďaka víťazstvu v troch kategóriách pridávajú medzi tých najlepších. V rámci celého projektu sa snažíme podnikateľov v e-commerce vzdelávať a podporiť, či už prostredníctvom vzdelávacích podujatí, hodnotných cien, konzultácií so špecialistami alebo ročného akceleračného programu pre víťazov. Súťaž chce ukázať e-commerce trhu a verejnosti, že úspech sa dá dosiahnuť veľmi rýchlo, keď sa spoja dobrí obchodníci, skúsení poradcovia a efektívne marketingové nástroje. Minulý rok súťaž pôsobila pod menom Eshop Akcelerátor. (registrácia už skončila)

MastersGate pracuje s malým počtom víťazov počas celého roka. Okrem prístupu na školenia a workshopy, víťazi získajú mentoring a konzultácie od partnerov. E-shopom pomáha špičkový stratég s navrhovaním služieb, ktoré budú mať pre nich najväčšiu pridanú hodnotu. Víťazi tak nezískavajú len nové vedomosti, ale aj ľudí, ktorí ich prevedú touto implementáciou a odovzdajú im neoceniteľné skúsenosti, ktoré ich povedú na ceste k úspechu.

Prečo vznikol MastersGate?

Podnikanie v podobe prevádzkovania e-shopu je práca s celospoločenským dosahom, ktorá si zaslúži pozornosť a uznanie verejnosti. Chceme, aby sa e-shopy výrazne posunuli vpred a ukázali, aký úspech sa dá v oblasti e-commerce dosiahnuť, keď sa spoja dobrí obchodníci, skúsení poradcovia a efektívne marketingové nástroje. Rôznymi školeniami chceme motivovať slovenských podnikateľov, aby sa nebáli expandovať do zahraničia a šíriť dobré nápady i povedomie o svojej krajine.

Časová os

 • Začiatok online kampane

  August, 2016
 • Kick-off eventy

  September - November, 2016
 • Začiatok prihlasovania do súťaže

  December, 2016
 • Verejné hlasovanie

  15.2. - 15.3. 2017
 • Koniec prihlasovania do súťaže

  28.2. 2017
 • Vyselektovanie finalistov

  17.3. 2017
 • Finále MastersGate

  7. 4. 2017
 • Akceleračné školenia pre finalistov

  Apríl - November, 2017

Súťažné kategórie

Víťazi boli vyhlásení oddelene pre Českú republiku a Slovenskú republiku

1Skokani a exportéri

E-shopy, ktoré rastú, sú úspešné na trhu a majú potenciál rozvíjať sa ďalej. Ich priemerný obrat je väcší ako 15 000 € za mesiac.

2Bricks to clicks

Obchodníci a výrobcovia, ktorí vlastnia kamenné obchody alebo distribučnú sieť a prechádzajú na online predaj.

3Malé a stredné e-shopy

E-shopy, ktorých priemerný obrat je menej ako 15 000 € za mesiac.

4Najväčší investičný potenciál

E-shop, ktorý má veľký potenciál rásť ďalej za pomoci investora.

Špeciálna cena

5Najväčší dopad na spoločnosť

E-shop, ktorý svojou činnosťou zlepšuje prostredie alebo rieši celospoločenský problém.

Špeciálna cena