Súťaž

Unikátna súťaž MastersGate z dielne ui42 sa zameriava na akceleráciu eCommerce projektov. Súťažiaci sa v štyroch hlavných kategóriách (doplnených o dve špeciálne) uchádzajú o balíčky veľmi zaujímavých cien zameraných práve na akceleráciu ich businessu. Projekty je možné prihlásiť od 20. februára do 20. apríla 2018. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 6.-7. júna 2018 počas MastersGate Summitu.

Prečo sa prihlásiť do súťaže?

Prihlasením do súťaže MastersGate získava každý prihlásený eCommerce projekt množstvo benefitov. Od účastníka, cez finalistu až po samotných víťazov. Registrácia do súťate je bezplatná, stačí vyplniť prihlasovací formulár.

Účastník

Finalista

Víťaz

Aké sú súťažné kategórie?

1 Bricks to clicks

Obchodníci a výrobcovia, ktorí vlastnia kamenné obchody alebo celú distribučnú sieť.  

Zároveň svoje produkty predávajú cez eshop, alebo práve prechádzajú na online predaj.

Príklad: Vnímavé Hračky, EXIsport, Martinus

2 exporters

Stredné a veľké eshopy s rastúcim potenciálom, úspešne sa presadzujúce na domácom trhu.

Zároveň majú víziu rozvíjať sa ďalej a expandovať za hranice svojej krajiny.

Priemerný obrat eshopu je vyšší ako 20 000 € mesačne.

Príklad: GymBeam, Dedoles, eyerim

3 rISING STARS

Malé a stredné eshopy, ktoré štartujú svoje online podnikanie.

Sú natoľko dravé, že za pomoci MastersGate dokážu akcelerovať raketovým tempom.

Priemerný obrat eshopu je nižší ako 20 000 € mesačne.

Príklad: Gabonga 

4 Business to Business

Eshopy a weby, ktoré ponúkajú svoje produkty a služby ďalšej obchodnej strane     (tzv. B2B).

Pomocou správne cielenej reklamy a PR dokážu rozšíriť povedomie o svojej značke a nájsť nové leady.

Špeciálna cena


The greatest investment potential

Eshop, s najväčším potenciálom rásť a/alebo expandovať za pomoci investora. 

Špeciálna cena


Wild card

V každej kategórii získa jeden eshop s najväčším počtom hlasov verejnosti tzv. divokú kartu, ktorá ho automaticky posúva do finále.

Pravidlá súťaže

Súťaz sa spúšťa 20. februára 2018 a koniec prihlasovania do súťaže je stanovený na 20. apríla 2018. Počas tohto času je možné prihlásiť svoj eCommerce projekt vďaka prihlasovaciemu formuláru. Od 1. marca 2018 bude možné podporiť šance na výhru získaním tzv. wild card cez verejné hlasovanie. Po ukončení prihlásenia projektov, ako aj hlasovania verejnosti odborná komisia stanoví finalistov súťaže (doplnených o wild cards pre každú kategóriu), z ktorých následne vyberie víťazov súťaže. 

Čítať viac

 Súťaž je rozdelená do štyroh hlavných kategórií a dvoch špeciálnych cien.

Hlavné kategórie Špeciálne ceny
Bricks to clicks The greatest investment potential
Jumpers and exporters Wild Card
Birds of prey
Business to Business

Ako sa stať finalistom?

Každý eCommerce projekt, ktorý odošle prihlášku je automaticky zaradený do súťaže, ako účastník.* Do finále je možné postúpiť dvoma spôsobmi a to na základe hodnotenia odbornej poroty, alebo vďaka tzv. Wild card - najvyššiemu počtu hlasov z hlasovania verejnosti.

*Pozn.: v prípade, že sa sám eshop nominuje do nesprávnej kategórie, usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo presunúť eshop do vhodnej kategórie a tak zabezpečiť objektívne hodnotenie odbornou komisiou.

Odborná komisia

Odborná komisia vyberie za každú z hlavných kategórií 3 finalistov (čiže spolu 12) zo všetkých prihlásených projektov (účastníkov), na základe 5 hodnotiacich parametrov:

 1. UX webu
 2. komunikácia na sociálnych sieťach
 3. brand a celkový dojem z eshopu
 4. akceleračný a exportný potenciál
 5. zhodnotenie otázok z vyplnenej prihlášky

Wild card

Zároveň počas súťaže bude spustené hlasovanie verejnosti. Eshop s najväčším počtom hlasov verejnosti v každej kategórií získa tzv. Wild card, ktorá ho nominuje medzi finálny štvoricu finalistov za kategóriu (čiže celkovo spolu 16 finalistov).**

**Pozn.: pokiaľ najvyšší počet hlasov verejnosti dostane jeden z 3 finalistov v danej kategórií, v tom prípade Wild card získava v poradí ďalší eshop, ktorý nie je súčasťou trojice vybraných finalistov odbornou porotou.

Ako sa stať víťazom?

Následne štvorica finalistov z každej kategórie obdrží brief so sadou otázok, ktorý spolu s prezentačným videom musí odovzdať odbornej komisii. Na základe odpovedí vo vyplnenom a zaslanom briefe a prezentačného videa, odborná komisia zvolí víťaza každej zo 4 víťazných kategórií.

Zároveň zo všetkých finalistov odborná komisia vybere jeden eshop a ohodnotí ho špeciálnou cenou - The greatest investment potential.Čítať menej

Časová os

 • Spustenie prihlasovania do súťaže

  20. Februára 2018
 • Začiatok hlasovania verejnosti

  1. Marca 2018
 • Koniec prihlasovania do súťaže

  20. Apríla 2018
 • Koniec verejného hlasovania 24:00

  1. Mája 2018
 • Zverejnenie víťazov verejného hlasovania

  2. Mája 2018
 • Zverejnenie mien finalistov + wild cards

  14. Mája 2018
 • Distribúcia briefov finalistom

  15. Mája 2018
 • Deadline odovzdania briefov a krátkych videií finalistov

  28. Mája 2018
 • Určenie víťazov

  4. Júna 2018
 • Odovzdanie cien víťazom

  6. Júna 2018
 • MastersGate Summit

  6.-7. Júna 2018
 • Promo víťazov - panelová diskusia

  7. Júna 2018

Akceleračný program

Každý účastník MastersGate súťaže je automaticky zaradený do komunity MastersGate, vďaka čomu sa mu otvára priestor pre získanie potrebného know how. Zapojením sa do súťaže automaticky získavate prístup k Facebook skupine MastersGate Community, medializáciu eshopu, prepojenie s partnermi Summitu, networking počas účasti na Summite, možnosť využitia výhod akceleračného programu

MastersGate Academy

MastersGate Academy - akceleračné školenia predstavujú sériu celodenných workshopov, ktoré sú určené prioritne pre víťazov a finalistov, ale aj širokú verejnosť. Tieto workshopy sa budú konať od septembra do decembra 2018. Počas piatich workshopov prejdeme 5 celkov potrebných pre akceleráciu: 1.Analytika a CMS, 2.UX a eCommerce, 3.Performance marketing, 4.PR a Branding ako aj 5.Logistika, Financie a Legislatíva. Poradie worskhopov, zverejníme na jeseň 2018.