Organizačný tím

Adriana Mučičková

Adriana Mučičková

  • adriana.mucickova@ui42.com
  • +421 903 405 610
Robert Hager

Robert Hager

  • robert.hager@ui42.com
  • +421 903 500 353

Organizátor

logo

ui42, spol. s r.o.

  • Haydnova 20/B 811 02 Bratislava

Fakturačné údaje

Adresa: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
IČ DPH: SK2020227770
DIČ: 2020227770
Banka: Slovenská sporiteľna, a.s.
Číslo účtu: 5127390440/0900
IBAN: SK85 0900 0000 0051 2739 0440
SWIFT kód: GIBASKBX