MastersGate Awards 2019 - Víťazné eshopy

Všetkým víťazov v mene celého organizačného tímu gratulujeme a rovnako tak vzdávame úctu finalistom. Viac informácií.

{{ category.name }}

{{ item.name }}

{{ item.votes }} hlasov
{{ item.votes }} hlas
{{ item.votes }} hlasy

{{ item.name }}

{{ item.name }}

{{ item.votes }} hlasov
{{ item.votes }} hlas
{{ item.votes }} hlasy

2 Špeciálne ceny

  • Wild Card: Ecobal

    Eshop s najväčším počtom hlasov verejnosti spomedzi finalistov všetkých 4 súťažných kategórií.

  • The Greatest
    Investment Potential: Zajo

    Eshop s najväčším potenciálom rásť a/alebo expandovať za pomoci investora.