Ako zvýšim obrat svojho e-shopu pomocou analýzy dát?

Existujú rôzne možnosti, ako zvýšiť obrat vášho internetového podnikania. Väčšina z nich je vám už pravdepodobne známa, napríklad zmena cenovej stratégie či rozšírenie predajných kanálov. Uvažovali ste však už o tom, ako veľmi cenné môžu býť práve dáta pre zvýšenie vášho obratu, pokiaľ ich správne analyzujete? Ak sa podrobnejšie zameriate na vášho zákazníka, marketingové a predajné dáta, zistíte o svjom e-shope prekvapivo veľa. Môžete následne upraviť svoje predajné i marketingové kampane a stratégie podľa potreby a v dlhdobom merítku zaistiť svojmu obchodu zvýšenie zisku.