Súťažte a vyhrajte

Jedinečná súťaž pre rozvoj vášho eshopu, v ktorej vďaka atraktívnym výhram, mentoringu a cien od partnerov vrátane Google Partners a Facebook, dokážete maximalizovať svoje obraty a zisk. Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční 5. júna na MastersGate Ecommerce Summite.
logo
Zvýšte obraty eshopu
logo
Atraktívne
výhry
logo
4 súťažné kategórie
+ 2 špeciálne ceny
logo
Prihlásenie
do 30.apríla 2018

Prečo sa prihlásiť do súťaže?

Prihlásením do súťaže MastersGate získava každý prihlásený eshop množstvo benefitov. Od účastníka, cez finalistu až po samotných víťazov. Registrácia do súťaže je pre tento rok ukončená. S víťaznými eshopmi sa viete stretnúť priamo na konferencii MastersGate Ecommerce Summit 5. júna 2018.

Víťaz získava

Finalista

Účastník

Akceleračný program

Pre víťazov súťaže máme prichystané zaujímavé výhry - mentoring a ceny od vyše 15tich partnerov vrátane odborníkov zo spoločností Facebook a Google Partners. Akceleračný program štartuje súťažou pre eshopy s vyhlásením víťazov počas dvojdňového MastersGate Ecommerce Summitu. Od tohto momentu víťazi a aj finalisti vedia využiť pod vedením ambasádora príslušnej kategórie balíčky cien od partnerov. Ročný program pre rozvoj eshopov vrcholí na jeseň, počas verejne dostupnej MastersGate Academy, sérií piatich celodenných wokrshopov.

Mastersgate academy

Akceleračné školenia predstavujú sériu celodenných workshopov, ktoré sú určené prioritne pre víťazov a finalistov, ale aj širokú verejnosť. Tieto workshopy a budú konať od septembra do decembra 2018. Počas piatich workshopov prejdeme 5 celkov potrebných pre akceleráciu (poradie worskhopov, zverejníme na jeseň 2018)​
 • Analytika a CMS
 • UX a eCommerce
 • Performance marketing
 • PR a Branding
 • Logistika, Financie a Legislatíva

aké sú súťažné kategórie?

Bricks to clicks

exporters

rISING STARS

Business to Business

Špeciálna cena

the greatest investments potential

Eshop, s najväčším potenciálom rásť a/alebo expandovať za pomoci investora. 
Špeciálna cena

Wildcard

V každej kategórii získa jeden eshop s najväčším počtom hlasov verejnosti tzv. divokú kartu, ktorá ho automaticky posúva do finále. 

Odborná porota

Róbert Mráz

Róbert Mráz

ui42

predseda odbornej poroty
Jakub Čech

Jakub Čech

Daren&Curtis

ambasádor kategórie
Bricks to Clicks

Pavol Adamčák

Pavol Adamčák

ui42 digital

ambasádor kategórie
Exporters

Jaro Chrapko

Jaro Chrapko

Dedoles

ambasádor kategórie
Rising Stars

Martin Volek

Martin Volek

Volis International

ambasádor kategórie
Bussines to Bussines

Časová os

 • Spustenie prihlasovania do súťaže

  20. Februára 2018
 • Začiatok hlasovania verejnosti

  20. Marca 2018
 • Koniec prihlasovania do súťaže

  30. Apríla 2018
 • Koniec verejného hlasovania 24:00

  1. Mája 2018
 • Zverejnenie víťazov verejného hlasovania

  2. Mája 2018
 • Zverejnenie mien finalistov + wild cards

  14. Mája 2018
 • Distribúcia briefov finalistom

  15. Mája 2018
 • Deadline odovzdania briefov a krátkych prezentácií finalistov

  28. Mája 2018
 • Určenie víťazov odbornou porotou

  4. Júna 2018
 • Odovzdanie cien víťazom

  5. Júna 2018
 • MastersGate Ecommerce Summit

  5.-6. Júna 2018
 • Promo víťazov - panelová diskusia

  6. Júna 2018
 • Jesenná séria workshopov MastersGate Academy

  september - november 2018

Pravidlá súťaže

Súťaz sa spúšťa 20. februára 2018 a koniec prihlasovania do súťaže je stanovený na 30. apríla 2018. Od 20. marca 2018 do 1.mája 2018 bude možné podporiť šance na výhru získaním tzv. wild card cez verejné hlasovanie. Po ukončení prihlásenia projektov, ako aj hlasovania verejnosti odborná komisia stanoví finalistov súťaže (doplnených o wild cards pre každú kategóriu), z ktorých následne 04. júna počas osobnej obhajoby vyberie víťazov súťaže. 

Čítať viac

Všeobecné

MastersGate súťaž sa tento rok skladá

 • zo 4 samostatných kategórií
  • Bricks to Clicks
  • Exporters
  • Rising Stars
  • Business to Business
 • A dvoch špeciálnych cien
  • The greatest investment potencial
  • Wild card

A teda MastersGate súťaž ocení 4 víťazov a 2 špeciálne ceny. Rovnako tak rozdá diplom zvyšným 12 finalistom.

Prihlasovanie a hlasovanie verejnosti

 • Eshopy sa môžu do súťaže prihlasovať od 20. februára do 30. apríla 2018
 • Verejné hlasovanie (možnosť získať wild card) prebieha od 20. marca do 1. mája 2018

Odborná porota

 • Odbornú porotu tvorí 5 marketingových odborníkov
 • V zložení predseda odbornej poroty a 4 odborní porotcovia
 • 4 odborní porotcovia sú zároveň ambasádori jednotlivých súťažných kategórií

MastersGate odborná porota sa tento rok skladá

 • 1 Predseda odbornej poroty - Róbert Mráz, ui42
 • 4 ambasádorov pre 4 samostatných kategórie
  • Bricks to Clicks - Jakub Čech, Daren & Curtis
  • Exporters - Pavol Adamčák, ui42 digital
  • Rising Stars - Jaroslav Chrapko, Dedoles
  • Business to Business - Martin Volek, Volis International

Hodnotenie

  • Porotcovia hodnotia prihlásené eshopy a výsledky sa zverejnia 14.mája 2018 podľa nasledovných kritérií
   1. ux webu
   2. komunikácia na sociálnych sieťach
   3. brand a celkový dojem z eshopu
   4. akceleračný a exportný potenciál
   5. zhodnotenie otázky z vyplnenej prihlášky

 • možnosť prihliadnuť na hlasovanie verejnosti - avšak nie je to hodnotiace kritérium

Wild card

 • Zároveň prebieha hodnotenie verejnosti od 20. marca do 1. mája 2018
 • Eshop s najvyšším možným počtom hlasov v svojej kategórií (pokiaľ nie je súčasťou finálnej trojice) získa tzv. wild card - ktorá ho umiestni medzi štvoricu finalistov danej kategóriie, z ktorej sa vyberá 1 víťaz pre kategóriu (čiže celkovo spolu 16 finalistov).**

**Pozn.: pokiaľ najvyšší počet hlasov verejnosti dostane jeden z 3 finalistov v danej kategórií, v tom prípade Wild card získava v poradí ďalší eshop, ktorý nie je súčasťou trojice vybraných finalistov odbornou porotou.

Ako sa stať víťazom?

  • Vyplniť brief pre finalistov
   • Deadline zaslania: 28. mája
   • Popis zadania: Štvorica finalistov z každej kategórie obdrží brief so sadou otázok (Google form), ktorý je potrebné vyplniť a a odoslať

 • Pripraviť prezentáciu eshopu na 5 minút

  • Deadline zaslania: 28. Mája  
  • Zároveň každý finalista musí vytvoriť prezentáciu, ktorú pošle na adresu organizátora adriana.mucickova@ui42.com a tá ju odovzdá odbornej komisii
 • Osobne obhájiť prezentáciu pred obornou porotou
  • Dátum obhajoby: 4. júna
  • Na základe odpovedí (vyplnený a zaslaný brief) sa na základe prezetnácie eshopu v podobe 5+5 (5 minút elevator pitch a 5 minút otázky poroty), odborná komisia zvolí víťaza každej zo 4 víťazných kategórií
 • Zároveň zo všetkých finalistov odborná komisia vyberie jeden eshop a ohodnotí ho špeciálnou cenou - The greatest investment potential - ktorej garantom je KPMG
 • Taktiež sa na finále 5. Júna odovzdá špeciálna cena - Wild card pre jeden eshop s najväčším celkovým počtov hlasov (zo všetkých súťažných kategórií). Odovzdávať ju bude generálny mediálny partner - Radio ServicesČítať menej

Garanti projektu

Generálny partner

Generálny mediálny partner

Mediálni partneri